Disclaimer

ONZE GEGEVENS:

Adres:            Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België

E-mail:            info@walleken.be

Telefoon:        0479 82 87 25

BTW-nummer:

IBAN:

BIC:

Maatschappelijke zetel:        Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België

Van zodra u deze website bezoekt, en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepassingen die hieronder in de disclaimer omschreven staan.

Disclaimer

ONZE GEGEVENS:

Adres:            Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België E-mail:            info@walleken.be Telefoon: BTW-nummer: IBAN: BIC: Maatschappelijke zetel:        Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België Van zodra u deze website bezoekt, en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepassingen die hieronder in de disclaimer omschreven staan.

Disclaimer

ONZE GEGEVENS:

Adres:            Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België E-mail:            info@walleken.be Telefoon: BTW-nummer: IBAN: BIC: Maatschappelijke zetel:        Muntstraat 9 – 9308 Gijzegem – België Van zodra u deze website bezoekt, en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepassingen die hieronder in de disclaimer omschreven staan.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

De informatie die u op of via deze website terugvindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij,  “Walleken”, zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het onderhouden en samenstellen van onze website en de daarbij gebruikte bronnen, die wij betrouwbaar achten, kunne wij niet instaan voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie. Daarnaast garanderen wij niet dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren en tevens vrij zal zijn van virussen. Wij wijzen alsook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie op onze site uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze disclaimer en onze website. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement.

BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN

Ons aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. “Walleken” is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten op haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie hieromtrent bijzonder op prijs.

INHOUD VAN ONZE WEBSITE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van ons vakantiehuis.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze website zijn tevens de algemene voorwaarden van Belvilla van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de site van Belvilla bekijken en/of downloaden.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

De informatie die u op of via deze website terugvindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij,  “Walleken”, zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het onderhouden en samenstellen van onze website en de daarbij gebruikte bronnen, die wij betrouwbaar achten, kunne wij niet instaan voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie. Daarnaast garanderen wij niet dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren en tevens vrij zal zijn van virussen. Wij wijzen alsook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie op onze site uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze disclaimer en onze website. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement.

BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN

Ons aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. “Walleken” is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten op haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie hieromtrent bijzonder op prijs.

INHOUD VAN ONZE WEBSITE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van ons vakantiehuis.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze website zijn tevens de algemene voorwaarden van Belvilla van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de site van Belvilla bekijken en/of downloaden.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

De informatie die u op of via deze website terugvindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij,  “Walleken”, zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het onderhouden en samenstellen van onze website en de daarbij gebruikte bronnen, die wij betrouwbaar achten, kunne wij niet instaan voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie. Daarnaast garanderen wij niet dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren en tevens vrij zal zijn van virussen. Wij wijzen alsook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de actualiteit, volledigheid en juistheid van de geboden informatie op onze site uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze disclaimer en onze website. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement.

BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN

Ons aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. “Walleken” is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten op haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie hieromtrent bijzonder op prijs.

INHOUD VAN ONZE WEBSITE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van ons vakantiehuis.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze website zijn tevens de algemene voorwaarden van Belvilla van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op de site van Belvilla bekijken en/of downloaden.

walleken-logo-footer DISCLAIMER ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY VOORWAARDEN